Stap 1: Wie is de vereniging?

Zoals je in de introductie hebt gelezen kan je aan het begin van deze online training een document downloaden. Dit document is jouw eigen sponsorplan. Dit document ga je gedurende deze training aanvullen, zodat jij aan het eind van deze training een sponsordocument in handen hebt.

Om een goed beeld te krijgen van de vereniging, is het maken van een analyse nodig. Zo’n analyse hoeft niet ontzettend uitgebreid. De antwoorden op de vragen in deze stap kan je later gebruiken tijdens gesprekken met potentiële sponsoren. Hoe meer je inzichtelijke hebt over de verenging, des te beter je de vereniging kan verkopen. Voor de input van het sponsorplan worden de volgende 3 onderdelen behandeld:
 1. Analyse van de vereniging en haar kernwaarden
 2. Analyse van de doelgroepen van de vereniging
 3. Analyse van het bereik van de verenging

Analyse van de vereniging en haar kernwaarden

Beantwoord deze vragen individueel. De antwoorden op de vragen gebruik je als input voor het sponsorplan. De antwoorden verwerk je vervolgens in een goedlopend verhaal. Kort en bondig, zodat je de verenging voor een lezer goed in kaart brengt.
 • Hoeveel leden heeft de vereniging?
 • Hoeveel seniorenleden?
 • Hoeveel juniorenleden?
 • Hoe lang bestaat de vereniging?
 • Wat is de missie van de vereniging?
 • Wat is de visie van de vereniging?
 • Welk beleid wordt er gehanteerd voor jeugd/senioren/vrijwilligers etc. ?
 • Hoe positioneert de vereniging zichzelf? Waarin onderscheidt de vereniging zich van andere sportverenigingen?
 • Op welke niveaus speelt de vereniging?
 • Hoe zag de vereniging er 10/20 jaar geleden uit en welke normen en waarden stonden toen voorop?
 • Welke activiteiten organiseert de vereniging?
 • Welke tradities zijn er bij de vereniging?

Doelgroepen van de vereniging

 • Hoe ziet het ledenbestand er uit? Maak een selectie op basis van de volgende onderdelen: geslacht, leeftijd, woonplaats en opleidingsniveau.
 • Hoe gaat men met elkaar om bij de vereniging? Formeel of juist informeel?
 • Op een schaal van 1 tot 10, hoe betrokken is men bij de vereniging?
 • Hoeveel procent van de leden is werkzaam als vrijwilliger?
 • Hebben de leden voorkeur voor bepaalde merken?
 • Geef een omschrijving van een mannelijk en vrouwelijk lid aan de hand van een persona. Een persona is een gedetailleerde beschrijving van een lid, uitgewerkt in een verhaal. Maak een persona op basis van de categorieën uit het ledenbestand.

Bereik van de vereniging

 • Hoeveel evenementen organiseert de vereniging per jaar?
 • Hoeveel mensen komen hier op af?
 • Hoe vaak verschijnt de vereniging in de media? Krant/internet/social media?
 • Welke mogelijkheid is er voor mensen om te netwerken?
 • Hoe ziet het bereik er over een jaar uit?

Mogelijke tegenprestaties

Welke tegenprestaties kan de vereniging allemaal leveren? Hieronder staat een opsomming van mogelijke tegenprestaties. Denk ook zelf goed na welke andere mogelijke tegenprestaties je aan kan bieden aan een sponsor. Denk out of the box. Waar kan je een naam van een sponsor aan koppelen? Waar kan een sponsor zichtbaar zijn? Zijn er nieuwe initiatieven die de vereniging kan ontwikkelen zodat de naam van de sponsor vaker voorbij komt?
 • Naam accommodatie
 • Naam evenement
 • Rechten voor …
 • Gebruik communicatiemiddelen (boarding, website, kleding)
 • Verkoop aan leden
 • Promo stands tijdens trainingen / wedstrijddagen
 • VIP ruimte tijdens wedstrijden of toernooien
 • Relatiemarketing
 • Activatiemogelijkheden
 • Gebruik van sporters van de vereniging voor clinic o.i.d.
 • Social media campagne

Sponsorbehoeften

Denk na over een sponsordoel. Voordat je een sponsordoelstelling kan formuleren, moet je weten wat de vereniging nodig heeft.
Aan welke middelen heeft de vereniging behoefte?

Deze sponsorbehoeftes kunnen we onderscheiden in 4 onderdelen:
 1. Financiële middelen
 2. Fysieke producten
 3. Expertise (kennis/vaardigheden)
 4. Personeel
Aan de hand van een of meerdere van deze onderdelen kunnen sponsordoelstellingen geformuleerd worden.
Deze zijn altijd SMART. Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden.

Opdrachten

 • Vul hoofdstuk 1 aan met de antwoorden op de vragen uit deze stap.
 • Maak vervolgens een goedlopend verhaal van de antwoorden.
 • Breng voor intern gebruik ook de huidige situatie in kaart.
  – Wie is er verantwoordelijk voor sponsoring binnen de vereniging?
  – Wie onderhoudt het contact met sponsoren?
  – Welke sponsoren zijn er momenteel al aangesloten bij de vereniging?
  – In welke branches zijn deze sponsoren werkzaam?
  – Breng eventuele problemen met huidige sponsoren in kaart.
+31 6 43558828
info@matchenfit.nl
Sint Annastraat 198C
Unit 11B
6525 GX Nijmegen
KVK: 72075465
BTW-id: NL002312209B87
Algemene voorwaardenPrivacyverklaring
matchenfit.nl © 2021