Introductie: Visie op sponsoring

Als je dit ziet betekent dat je de stap hebt genomen om aan de slag te gaan met het maken van een sponsorplan. In deze online training gaat Match en Fit je helpen om een goed sponsorplan te schrijven waarmee jij meer sponsoren gaat aantrekken. Deze training begint met een inleiding in sponsoring. Deze inleiding vormt de basis van onze visie op sponsoring. Na deze inleiding ga je aan de slag met het invullen van jouw eigen sponsorplan. Voordat je start met deze training, kan je door te klikken op Mijn Account > Downloads, het bestand ‘Sponsorplan sporters’ downloaden. Dit bestand heb je nodig om de training te doorlopen, maar is alleen te downloaden als je de training hebt aangeschaft. Bij elke stap in deze training krijg je een aantal vragen. De antwoorden op deze vragen verwerk je vervolgens in het sponsorplan. Namens Match en Fit wens ik je veel plezier met het doorlopen van deze online training. Mocht je vragen hebben, kan je ons altijd mailen op info@matchenfit.nl .

Vincent de Vries, eigenaar Match en Fit

Inleiding in sportsponsoring

Wat betekent het begrip sponsoring? In de volksmond wordt de term sponsoring gebruikt voor bijna elke situatie waarin iets beschikbaar wordt gesteld aan een organisatie of aan consumenten door een andere organisatie. Toch zijn er verschillende vormen van sponsoring. Sponsoring van Messi is anders dan sponsoring van de lokale topsporter. Bij sponsoring is er sprake van een sponsor en een sponsorobject. De sponsor stelt een waarde (geld, goederen of diensten) ter beschikking aan het sponsorobject in ruil voor een tegenprestatie. Is er geen sprake van een tegenprestatie door het sponsorobject? Dan spreekt men van een donatie of een gift. Het woord partnership wordt steeds vaker gebruikt in de sponsorwereld. Een partnership is een vergaande vorm van sponsoring waarbij de sponsor ook betrokken wordt in de ontwikkeling van het sponsorobject.

De manier waarop sponsoring hedendaags wordt vormgegeven verschilt ten opzichte van tientallen jaren geleden. Vroeger bestond sponsoring voor sporters vaak uit donaties of giften. In sommige gevallen deed de sporter iets terug voor het bedrijf. Tegenwoordig zijn bedrijven steeds meer op zoek naar het creëren van waarde voor elkaar.
Over het algemeen zijn de tegenprestaties in sponsoring, ten opzichte van tientallen jaren geleden, niet enorm veel veranderd. Tegenprestaties als logo’s op de wedstrijdkleding, logo’s op banner of doeken rondom het sportveld, naam verbintenis, etc. Het verschil zit hem voornamelijk in de invulling van een sponsorship.

Voorheen was sponsoring ingericht als eenrichtingsverkeer, waarbij goodwill van het bedrijf een grote rol speelde. Een bedrijf sponsorde de lokale sporter door een logo op het wedstrijdshirt. Veel rendement haalde het bedrijf niet uit de sponsoring, behalve dat het lokale of landelijke naamsbekendheid opleverde en waarschijnlijk goodwill onder werknemers en klantrelaties. Een bedrijf sponsort graag een de lokale topsporter om zo ook maatschappelijk betrokken te zijn.

De trend in sponsoring is dat het woord ‘sponsoring’ steeds sneller lijkt te veranderen naar ‘partnership’. Dit geeft aan dat sponsoring van eenrichtingsverkeer de transitie maakt naar een vorm van samenwerken. Door de hoeveelheid data die tegenwoordig beschikbaar is, zijn bedrijven selectiever geworden in hun marketingkeuzes. Door programma’s zoals Google Analytics en Google Adwords wordt de conversie voor bedrijven veel inzichtelijker. Als men €1,- investeert in online advertenties, kan men precies zien hoeveel die euro heeft opgeleverd. De meeste sponsorships zijn amper tot niet meetbaar. Dat maakt het voor sportverenigingen lastiger om sponsoren te werven.

Daarom is Match en Fit overtuigd dat de topsporters in Nederland meer vanuit een win-win-win situatie moeten denken. Dit betekent dat met een sponsorship zowel de sporter, de sponsor en de achterban van beide partijen moet profiteren van de samenwerking.

Voorbeeld

Golfer Sjors wordt gesponsord door het lokale advocatenkantoor. Sjors verzorgt één keer per jaar een clinic voor het advocatenkantoor en haar klantrelaties. Sjors wordt hier financieel beter van, het advocatenkantoor kan een ervaring aanbieden aan haar werknemers en klantrelaties en Sjors komt in contact met meer mensen die hem mogelijk kunnen sponsoren. Win-Win-Win.

Sporters zouden tegenwoordig niet meer hun hand moeten ophouden bij bedrijven om geld te vragen. Verdiep je in de andere partij voordat je contact legt, ga op zoek naar de gemene deler en zoek altijd naar een win-win-win situatie. Heb je dit gedaan, maak dan een voorstel voor het bedrijf, zodat de sponsoraanvraag relevant wordt.
Eerst geven voordat je iets kan krijgen
Doe iets voor een ander en de ontvanger voelt zich verplicht iets terug te doen. In de psychologie heet dit het wederkerigheidsprincipe. Het gaat om geven en nemen. Het principe van wederkerigheid draait om de onderlinge verplichting om een gift te beantwoorden met een tegengift. Het moet wel betekenisvol, onverwacht en persoonlijk zijn. Met het geven van cadeaus verlengen en versterken wij onze relaties. Cadeaus zijn ingepakt om te laten zien dat we een verrassing hebben voor de ander. Dit laat zien dat er moeite is gedaan om iets voor de ander uit te zoeken.

Match en Fit heeft deze inzichten en principes vertaald naar hedendaagse sportsponsoring. In Stap 6 wordt hier verder op ingegaan.
Sponsormodellen
Om een goede sponsorstrategie te ontwikkelen, is het belangrijk om te weten welk sponsormodel gehanteerd gaat worden. Wij hebben voor jou sponsormodellen uitgewerkt, waarbij de voor- en nadelen van elk model zijn toegelicht. In het piramidemodel zijn er relatief veel subsponsoren en zeer weinig hoofdsponsoren. Vaak is dit maar 1 bedrijf die de titel van hoofdsponsor mag dragen. Hoe hoger een sponsor in de piramide zit, hoe meer exclusiviteit deze sponsor heeft. Bij het partnermodel is er in de sponsorpropositie uitgegaan van 1 soort sponsorpakket, waarbij alle partners aan elkaar gelijk zijn. Bij het themamodel gaat een vereniging op zoek naar een sponsor voor een specifiek doel, en koppelt de sponsoring ook aan dat doel. Zo kan een bedrijf alleen de jeugdafdeling van de vereniging willen sponsoren. In dat geval wordt de sponsor alleen met de jeugdafdeling geassocieerd. In het wielermodel bestaan er vaak maar 1 of 2 hoofdsponsoren met erg veel kleine sponsoren die daar onder zitten. Deze kleine sponsoren doen wel mee, maar krijgen hier relatief weinig voor terug.

Na deze introductie kan je verdergaan naar Stap 1. Hier beginnen we met het maken van een analyse van jou als sporter.
Model Voordelen Nadelen
Piramidemodel

 • Duidelijke (branche)exclusiviteit
 • Tijd goed te managen
 • Hoe lager een weggevallen sponsor in de piramide zit, hoe makkelijker het is om deze op te vangen.
 • Bij wegvallen grote sponsor, ontstaat er een groot financieel gat
 • Veel stakeholders
 • Subsponsoren hebben weinig exclusiviteit
Partnermodel

 • Branche-exclusiviteit
 • Organisatie is niet afhankelijk van 1 sponsor
 • Weinig exclusiviteit per sponsor
 • Sponsoren moeten samenwerken om het rendement te verhogen
Themamodel

 

 • Gebruik middelen per thema is duidelijk
 • Associëren per thema
 • Doelgroepen per thema duidelijke geformuleerd
 • Bij het niet tegelijkertijd invullen van de thema’s, hebben openstaande thema’s weinig slagingskans om hier een sponsor bij te vinden
Wielermodel

 • Hoofdsponsoren zijn naamgever
 • Hoofdsponsoren staan centraal
 • Managen van kleine sponsoren arbeidsintensief
 • Weinig exclusiviteit voor kleinere sponsoren
+31 6 43558828
info@matchenfit.nl
Sint Annastraat 198C
Unit 11B
6525 GX Nijmegen
KVK: 72075465
BTW-id: NL002312209B87
Algemene voorwaardenPrivacyverklaring
matchenfit.nl © 2021